Store Valhøj
Roskildevej-Valhøj 1923 med Store Valhøj i baggrunden.
Politikkens havekoloni Valhøj, som senere blev Valhøj Villaby
Brandholms Alle og Roskildevej (bagved Valhøjs Alle). Benzintanken anes til højre.
Store Valhøj som den ser ud i dag
Stenen på Store Valhøj
Børn på udflugt på Store Valhøj
Vestbadet på Roskildevej
Store Valhøj med sne på
Udflugt til Valhøj
Huse og haver i havekolonien Valhøj
Børnene er glade for deres telt og have i havekolonien Valhøj
Ejerforeningen Valhøj Villaby vedligeholder Store Valhøj
Vognkassen fra en hestomnibus eller sporvogn blev brugt som hus i Cavling's havekoloni Valhøj indtil området blev byggemoden. Havelodderne blev tildelt 74 børnerige familier.
Gartneri Valhøj, ca. 1910. Gartneriet lå mellem Brandholms Allé og Tårnvej.
Historiebeskrivelse på Store Valhøj
Stenen på Store Valhøj

Valhoej Havekoloni 1911, som blev nedlagt i 1920.

På billedet ses Politikkens havekoloni Valhøj som findes fra 1909 til 1920. Billedet her er fra 1917 ved slutningen af første verdenskrig.
Amatørorkester fra skolehjemmet Prøven underholder.
 

Valhøjene

Valhøj var et kolonihaveområde i Rødovre. Selve Valhøj er en af oprindeligt 2 tætliggende gravhøje på området. Kun den nordlige er bevaret.

Området har sin oprindelse i en kampagne som dagbladet Politiken startede 28. marts 1909. Avisen meddelte denne søndag at den ville starte en "havekoloni" for kommuneskolebørn på en mark i Rødovre kaldet Valhøj. Det var en kampagne indledt af redaktøren Henrik Cavling, og han fortalte selv at han havde fået idéen året før, 1908, da han afholdte sin anden feriekoloni for københavnske børn på Wesselsminde i Nærum.

Inden annoncen i 1909 var der blevet forberedet veje og 64 haver på hver ca. 400 kvadratalen var blevet udstukket. Der blev derefter modtaget ansøgere til haverne. I alt indkom 64 ansøgere med i alt 225 børn. Cavling beretter at "Hovedparten af Ansøgerne var Betonarbejdere, der har særlige Betingelser for at kunne faa noget ud af Jordlodder. Men i øvrigt saas paa Listerne Folk af forskellige Livsstillinger saasom Cigarmagere, Bagere, Fotografer, Handelsgartnere, Avissælgere, Gasværksarbejdere o.s.v.".

Politiken bragte efterfølgende flere reportager, allerede året før var de første pressefotografier, taget af fotografen Holger Damgaard bragt i avisen, samme fotograf tog dette år (1909) 17 fotografier af Valhøj og de håbefulde børn bragt som en montage.[

Området ophørte med at være kolonihaveforening, da det i 1920 blev udstykket til parcelhusegrunde - Grundejerforeningen Valhøj Villaby.

Der lå tidligere to bronzealderhøje i Valhøj-kvarteret. Valhøjs allé er opkaldt efter højene, og ordets betydning kommer af det oldnordiske: hvall, der betyder rund - altså rundhøj.

En sommerdag i 1940 fandt en grundejer flere metalgenstande i noget opgravet jord. Han kunne se, at det måtte være danefæ, altså oldtidsting, som han skulle aflevere til Nationalmuseet. Det var spiralarmringe, bælteplade og en lille bælteknap. Man undersøgte stedet, men fandt ikke mere ved denne lejlighed. Men to år senere fandt den samme mand igen en bronzeting. Det var en halskrave. Den havde ligget i opgravet og bortkørt jord, så man ikke vidste præcist, hvor den har ligget oprindeligt, og den var revnet flere stedet.
 
Alle tingene må stamme fra den høj, der hed Lille Valhøj. Den var blevet pløjet ned og sås kun som en lille forhøjning, der ragede knap en meter op over jorden. Det har været rent held, at bronzetingene blev fundet. I dag ligger alt på Nationalmuseet med nøje beskrivelser af, hvor tingene er fundet, af hvem og hvor gamle man regner med, de er.

Valhøj ligger lidt af vejen midt i Rødovre. Højen er fra bronzealderen, men den er nok mest kendt fra Svenskekrigene. Efter freden i Roskilde i 1658 genoptog Karl X Gustav krigen om sommeren. Da han nåede frem til København med sin hær, skal han have siddet på Valhøj og betragtet Københavns forsvarsværker. Nu om dage har man stadig en forbløffende udsigt mod øst: Nikolaj Kirke, Vor Frelsers Kirke, Christiansborg, Vor Frue Kirke, Frederiksberg Rådhus og Københavns Rådhus er alle sammen synlige fra højen. På nær Nikolaj Kirkes tårn (uden spir i 1658), er alle disse tårne og spir yngre end 1658.
 
Lille Valhøj eksisterer ikke længere. Gårdejer Niels Chr. Sørensen fra Rødovregaard skulle som ungt menneske (i 1890'erne) have været med til at pløje den op.
 
Store Valhøj
På Henrik Cavlings allé ligger Store Valhøj. Den er ca. 28 m. i diameter og 4,5 m. høj. Det er den eneste bevarede bronzealderhøj i Rødovre. Den ligner ca. 20.000 andre høje fra bronzealderen, men man kender til yderligere 60.000 høje, der i årenes løb er blevet ødelagt ligesom Lille Valhøj. I Rødovre har vi f.eks. kendt høje som Horshøj og Tinderhøj.
Højene har ligget frit, så alle har kunnet se dem. Sådan har slægt efter slægt kunnet minde deres stærke og rige mænd og kvinder. Og de viste udefrakommende, at her boede en stor og mægtig stamme, som kunne rejse flotte mindesmærker over deres høvdinge, stormænd og fornemme kvinder.
 
Gemmer Store Valhøj en grav?
Vi ved ikke, om der findes en grav i den store Valhøj, ligesom der var i Lille Valhøj. Højen er aldrig blevet gravet ud. Men faren for at der allerede for lang tid siden har været gravrøvere, der har fjernet alt, er stor. Men som sagt, vi ved det ikke.
 

Her er bus linje 13 ved bommen på Valhøjs Alle til Nyholms Alle i 1980:
 
 Linje 13 ved bommen
 

Kontakt

Kontakt bestyrelsen
Benyt formularen nedenfor til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen nedenfor bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter - der kan gå op til en måned inden bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Forenings e-mail

efvalhoej@msn.com

Ivan Holm
Formand

Tlf: 31 72 41 95

Ansvarsområder:
Økonomi og godkendelse af regninger.
Kontakt til advokat og administrator samt revisor.
Administration af ejerforeningens fælles e-mail efvalhoej@msn.com og postkasse i vaskeri.
Indkaldelse og referater.
Kontakt til Fællesejerforeningen.
Afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamling
Bestyrelseslokale og kontortider.

Michael Rohde Nielsen
Næstformand

Tlf: 31150481

Ansvarsområder:
Bygningsansvarlig og kontakt til håndværkere ved uheld og reparationer.
Økonomi og godkendelse af regninger.
Kontakt til advokat og administrator samt revisor.
Administration af ejerforeningens fælles e-mail efvalhoej@msn.com og postkasse i vaskeri.
Kontakt til Fællesejerforeningen.

Kim Troels
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder:
Bygningsansvarlig og kontakt til håndværkere ved uheld og reparationer.
Nøgle administration

Pia Nielsen
1. suppleant

Tlf: 61705422