Skitse til vores ejendom 1964

Byggetegninger og andre historiske dokumenter fra 1964 til 2015 i forbindelse med vores ejedom er vedlagt som filer.

Historie om Rødovre Kommune og Valhøj

De ældste spor af beboelse i Rødovre Kommune går helt tilbage til stenalderen, hvor de forskellige fund viser, at der har levet smågrupper af jægere og fiskere ved den nuværende Damhussø og Damhuseng for over 6000 år siden.

Bevæger vi os lidt væk fra Damhussøen op til den lille villavej Henrik Cavlings Allé, møder vi her det ældste bevarede bygningsværk i Rødovre, nemlig den store bronzealderhøj Valhøj, der blev opført for over 3000 år siden. Til denne høj knytter der sig et sagn fra en af de mest dramatiske perioder i Rødovres historie. Det fortælles, at da den Svenske konge Carl X Gustav i 1658 nærmede sig København med sin hær, steg han op på Valhøj og så Københavns forstæder brænde, hvorpå han udbrød: “Nu vil jeg dyre sværge, at vi får modstand, og at København vil værge sig”.

Under belejringen af København blev Rødovre kirke og gårdene i landsbyen Rødovre revet ned for at blive genbrugt som byggemateriale til svenskernes lejr i Brønshøj. Efter krigen kom Rødovre dog snart på fode igen. Gårdene blev genopbygget og Frederik III og Dronning Sofie Amalie gav penge til genopførelsen af Rødovre kirke. Derfor ses deres monogrammer på Rødovres kirketårn.

Den nuværende kirke er i øvrigt den tredje kirke på dette sted. Året 1901 markerer et vendepunkt i Rødovres historie, da Rødovre dette år blev en selvstændig kommune. Indtil da havde Rødovre sammen med Brønshøj dannet én kommune.

I de første år efter selvstændigheden opstod der konflikter mellem bondebefolkningen og tilflyttere fra den hurtigt voksende storby København. Kvarteret Søtorp var det første villakvarter, der blev bygget i Rødovre, og beboerne dér blev mødt med modstand fra Rødovres sogneråd, som forsøgte at nægte de københavnske indvandreres børn adgang til kommunens dengang eneste skole, Rødovre Skole.

Kontakt

Kontakt bestyrelsen
Benyt formularen nedenfor til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen nedenfor bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter - der kan gå op til en måned inden bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Forenings e-mail

efvalhoej@msn.com

Ivan Holm
Formand

Tlf: 31 72 41 95

Ansvarsområder:
Økonomi og godkendelse af regninger.
Kontakt til advokat og administrator samt revisor.
Administration af ejerforeningens fælles e-mail efvalhoej@msn.com og postkasse i vaskeri.
Indkaldelse og referater.
Kontakt til Fællesejerforeningen.
Afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamling
Bestyrelseslokale og kontortider.

Michael Rohde Nielsen
Næstformand

Tlf: 31150481

Ansvarsområder:
Bygningsansvarlig og kontakt til håndværkere ved uheld og reparationer.
Økonomi og godkendelse af regninger.
Kontakt til advokat og administrator samt revisor.
Administration af ejerforeningens fælles e-mail efvalhoej@msn.com og postkasse i vaskeri.
Kontakt til Fællesejerforeningen.

Kim Troels
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder:
Bygningsansvarlig og kontakt til håndværkere ved uheld og reparationer.
Nøgle administration

Pia Nielsen
1. suppleant

Tlf: 61705422