Østsiden set fra nordøst hjørnet af huset
Østsiden set fra parkeringspladsen.
Nordenden set fra øst.
Østsiden set fra indkørslen fra syd.
Indkørslen.
Vestsiden set fra ejendommens sydvestlige hjørne.
Vestsiden set fra Valhøjs alle.
Vestsiden samt hækken ned mod legepladsen.
Sydgavlen set fra Valhøjs Alle.
Vestsiden med den sorte valnød (det grønne træ) og den nedgående sol.
Vestsiden, den sorte valnød og legepladsen set fra vores græsplæne/boldbane.
Vestsiden og dagens sidste solstråler set fra ejendommens nordvestlige hjørne.
Nordgavlen og nordvestlig hjørne.
Nord gavlen og lidt af parkeringspladsen på østsiden samt græsarealet med mulighed for udendørs tørring af tøj.
Parkeringspladsen og østsiden set fra nord
Udsigt mod syd fra altanen, hvor det store affaldsskur ses for enden mod Valhøjs Alle.
Legepladsen set fra en altan samt vores hegn, som snart skal beskæres igen.
Legepladsen, den sorte valnød og den lille grill plads set fra en altan.
Parkeringsplads mod nordøst og den ene udendørs cykel parkering samt det lille affaldsskur.
Parkeringsplads mod sydøst set fra køkkenvinduet.
Vores ejendom set fra Brandholms Alle hen over naboens (Rødovre Boligselskab) parkeringsplads.
Valhøjs Alle (lukket for gennemkørsel) mod vest og Vestvolden
Parkeringspladsen aften
Parkeringspladsen aften
Opgangen
Ejendommen set fra naboen mod Nord.
Set fra naboen mod Nord
Set fra Valhøjs Alle
Kældergang med cykelparkering
Kældergang med kælderrum
Vores gårdmand slår græs
Ejendommen vinter
Indkørsel
Sydgavl

Byggetegninger og andre historiske dokumenter fra 1964 til 2013 i forbindelse med ansøgning hos kommunen på vores ejedom er vedlagt som filer under Historie.

Om ejendommen  

Ejendommen er bygget i 1965 og består af otte opgange med i alt 48 ejerlejligheder samt garager. Ejendommen er en beboelsesejendom med i alt 4 etager, hvoraf kælderetagen er udnyttet til pulterrums formål, garager, vaskeri og varmecentral med mere.

Ejendommen har vaskeri, tørrerum og kælderrum til hver lejlighed samt private parkeringspladser, legeplads og fællesområde, hvor der kan grilles og spilles lidt bold. Der er fri parkering for beboere på parkeringspladserne.

Der er to affaldsskure til sortering af affald efter regler fra Rødovre kommune. Der er mulighed for parkering af cykler både i kældergange og i udendørs cykelstativer.

Ejendommen har i 2010 fået tilføjet altan på alle 48 lejligheder, hvor fuger omkring vinduer og døre er skiftet samtidig.

Ejendommen har dørtelefoner fra 2011 og privat nøglesystem i forbindelse med skift af opgangsdøre i 2010.

De to vaskemaskiner i vaskeriet er skiftet til nye maskiner i 2014.

Facadelamper til parkeringsplader og indgangspartier er skiftet i 2015.

Ejendommen har fælles antenneanlæg med den store pakke til alle, som opkræves via fællesudgifter.

Ejerforeningen har aftale med ejendomsselskab, som sørger for rengøring og vedligeholdelse af ejendommen og grunden.

Ejendommen er en beboelsesejendom med i alt 4 etager, hvoraf kælderetagen er udnyttet til pulterrums formål, garager, vaskeri og varmecentral mv.

Ejendommen er forsynet med centralvarme, der forsynes med fjernvarme fra Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Varmt vand er fællessystem fjernvarme opvarmet og varmvandsbeholder og ventiler er skiftet i 2014.

Adgang til lejlighederne sker ved hovedtrapper i beton med terrazzobelægning.

Under ejendommen er der etableret sikringsrum med plads til 170 personer.

Vinduer og altandør er udskiftet i 1986 og fugning skiftet i 2010.

Loftet er uudnyttet spidsloft. Tagkonstruktion er sadeltag med lav hældning med bølgeeternitbelægning og tagvinduer er Velux vinduer med 2-lags glas, der fungerer  som røgventilation og er forsynet med mekanismer til åbning af disse. Tagbelægningen er fra ejendommens opførelse bølgeeternitskifer B6.

Kældergulv og kælderydervægge er Beton. Bærende vægge er Murværk og lofter er Bjælkekonstruktion.

Der er ventilation aftrækskanaler fra samtlige lejligheder.

Parkeringsarealet er asfalteret.

Energimærkerapport og vedligeholdelsesplan vil blive opdateret på hjemmesiden.  

 

 

Dokumenter

Filtype

Download

Kontakt

Kontakt bestyrelsen
Benyt formularen nedenfor til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen nedenfor bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter - der kan gå op til en måned inden bestyrelsen er samlet og kan svare.

Felter med * skal udfyldes.

Forenings e-mail

efvalhoej@msn.com

Jørn Andersen
Bestyrelsesmedlem

Charlie Linde
Bestyrelsesmedlem

Ivan Holm
Formand

Tlf: 31 72 41 95

Ansvarsområder:
Økonomi og godkendelse af regninger.
Kontakt til advokat og administrator samt revisor.
Administration af ejerforeningens fælles e-mail efvalhoej@msn.com og postkasse i vaskeri.
Indkaldelse og referater.
Kontakt til Fællesejerforeningen.
Afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamling
Bestyrelseslokale og kontortider.

Michael Rohde Nielsen
Næstformand

Tlf: 31150481

Ansvarsområder:
Bygningsansvarlig og kontakt til håndværkere ved uheld og reparationer.
Økonomi og godkendelse af regninger.
Kontakt til advokat og administrator samt revisor.
Administration af ejerforeningens fælles e-mail efvalhoej@msn.com og postkasse i vaskeri.
Kontakt til Fællesejerforeningen.

Kim Troels
Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder:
Bygningsansvarlig og kontakt til håndværkere ved uheld og reparationer.
Nøgle administration

Pia Nielsen
1. suppleant

Tlf: 61705422